Zadatak

Dana 12.09.2016. godine na Skupštini društva Optima Leasing d.o.o., Zagreb, Miramarska 24/6 donesena je Odluka o prestanku Društva kojom je određeno da će se nad Društvom provesti postupak likvidacije sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, počevši od 01.10.2016. godine.

Likvidator je dužan okončati poslove koji su u tijeku, naplatiti tražbine, unovčiti imovinu društva i podmiriti vjerovnike, te eventualni ostatak imovine podijeliti članu društva.

Osim gore navedenih radnji, likvidator je ovlašten poduzimati i sve ostale pravne radnje koje su potrebne prema Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o leasingu za provedbu i okončanje postupka likvidacije i brisanja Društva iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu.