Oduzeta oprema

Medicinski uređaj za analizu urina

Medicinski uređaj za analizu urina

Godina proizvodnje: 2009.

Cijena: Vaše ponude možete poslati na e-mail adresu: davor.ivicinec@optima-leasing.hr