Oduzeta oprema

Medicinski uređaj za analizu urina

Godina:

2009.

Dodatni opis:

Proizvođač: LabUmat & Urised

Model: URS 99001-2

Medicinska oprema za analizu urina

Cijena:

Vaše ponude možete poslati na e-mail adresu: davor.ivicinec@optima-leasing.hr

Lokacija:

Davor Ivičinec, 099-22-81-850

Kontakt:

Optima Leasing d.o.o. u likvidaciji, Miramarska 24, Zagreb

Nazaj