Oduzeta vozila

Medicinski uređaj

Medicinski uređaj

Godina proizvodnje: 2009.

Cijena: Vaše ponude možete poslati na e-mail adresu: davor.ivicinec@optima-leasing.hr